Canonvr.com-รถยนต์

รถ,รถยนต์,เรื่องรถยนต์,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์

Canonvr.com-รถยนต์

Archives for ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์

ความรู้พื้นฐานช่างซ่อมรถเอารถไปขับแล้วชน ใครต้องรับผิดชอบ?

ความรู้พื้นฐานช่างซ่อมรถเอารถไปขับแล้วชน ใครต้องรับผิดชอบ?

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่เจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นผู้ขับในขณะนั้น ปัญหาที่มักเกิดขึ้นตามมาก็คือ ใครจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ? ท่านผู้อ่านคงเคยนำรถยนต์เข้าอู่ซ่อมกันมาบ้าง ซึ่งในบางครั้งหลายท่านมักติดต่อให้ช่างนำรถยนต์มาส่งให้ถึงที่ทันทีที่ เสร็จงานซ่อม แต่ถ้าในระหว่างทางที่ช่างซ่อมรถยนต์ขับมาส่งให้เจ้าของแล้วเกิดอุบัติเหตุ โดยที่เป็นฝ่ายผิดเจ้าของรถยนต์คันนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ตนเอง ไม่ได้กระทำด้วยหรือไม่ ? สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะบรรดาเจ้าของรถยนต์ทั้งหลายที่รักความสบาย ตามมาตร 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่านายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้าง ได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

มาตรา 428 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า

Read the rest of this entry »

ความรู้พื้นฐานวิธีการเลือกซื้อGPSติดรถยนต์

ความรู้พื้นฐานวิธีการเลือกซื้อGPSติดรถยนต์ 

ขนาดหน้าจอ
ปัจจุบันขนาดหน้าจอ 3.5นิ้วเริ่มไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากขนาดที่ค่อนข้างเล็ก และราคาที่แทบไม่ต่างกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า จึงแนะนำให้เลือกซื้อขนาดหน้าจอ 4.3 หรือ 5.0นิ้ว แต่ขนาด 7.0นิ้ว อาจจะใหญ่เกินไป น่าจะเหมาะกับรถตู้ รถกระบะคันใหญ่ๆ หรือเหมาะจะติดเข้าไปใน Console หน้ารถมากกว่า

CPU
ความเร็วของ CPU ที่นำมาใช้ใน GPS Navigator (GPS ติดรถ) ส่วนใหญ่จะมีความเร็วที่ 300, 400, 500 และล่าสุดที่ 600MHz ความเร็ว 300MHz มีผลิตกันน้อยมากๆแล้ว ปัจจุบันนี้จะผลิตที่ 400MHz และ PND รุ่นใหม่ๆจะผลิตออกมาที่ 500MHz เพราะแผนที่นำทางในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะมีการเล่นภาพ 3D ด้วย ดังนั้นความเร็ว CPU จึงต้องสูงขึ้น และล่าสุดจะมี CPU ที่ความเร็ว 600MHz ออกมาแต่ราคาค่อนข้างสูง และแผนที่นำทางต่างๆ ยังไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงขนาดนั้น จึงยังไม่ค่อยนำมาใช้ใน GPS ติดรถ อย่างแพร่หลายนัก (กันยายน 2552) ดังนั้นการเลือกซื้อจึงแนะนำให้ดู CUP ที่มีความเร็วอย่างน้อย 400MHz ขึ้นไป

Module
จะเป็น Chipset เมื่อใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม GPS

Read the rest of this entry »

ความรู้รถยนต์เบื้องต้นการเติมลมยางรถยนต์

ความรู้รถยนต์เบื้องต้นการเติมลมยางรถยนต์

การเติมลมยางถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการดูแลรักษายางรถยนต์ ถ้าขาดการดูแลที่ดี จะเกิดผลเสียดังนี้

เติมลมน้อยเกินไป
ยางจะบวมล่อนได้ง่าย อายุการใช้งานลดลง  ดอกยางสึกผิดปกติ   อาจจะสึกที่ขอบยางข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง  สึกที่ไหล่ยางหรือ
สึกที่ปลายดอก มีความฝึดที่ผิวสัมผัสมาก ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกว่าปกติ

เติมสูบลมมากเกินไป
เมื่อได้รับแรงกระแทกจะระเบิดได้ง่าย อายุการใช้งานลดลง   ดอกยางโดยเฉพาะกลางหน้ายางจะสึกมาก    ถ่ายเทการสั่นสะเทือนหรือการ
กระแทกขึ้นสู่ตัวรถได้มาก   ขาดความนุ่มนวล

การเติมลมของยางล้อ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมลม  

Read the rest of this entry »

Page 8 of 14:« First« 5 6 7 8 9 10 11 »Last »