Canonvr.com-รถยนต์

รถ,รถยนต์,เรื่องรถยนต์,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์

Canonvr.com-รถยนต์

Archives for รถยนต์

ความรู้รถยนต์เบื้องต้นวิธีสังเกตอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียม

ความรู้รถยนต์เบื้องต้นวิธีสังเกตอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียม

หลายคนคงเคยเจอปัญหาการถูกช่างซ่อมรถหลอกขายอะไหล่แท้ ซึ่งแท้จริงคืออะไรเทียมราคาถูกแต่คนใช้รถส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องวิธีสังเกตุ จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายแหล่งผลิตน้ำมันเครื่องปลอมแหล่งใหญ่ และมีน้ำมันปลอมหลายยี่ห้อทำแพ็คเกจเหมือนกัน สินค้าของแถมก็เหมือนกัน

อย่างนี้ไปวางที่ไหน อย่าว่าแต่คนทั่วไปเลย ช่างบางคนยังอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนของจริง อันไหนของปลอม
แต่

Read the rest of this entry »

ความรู้ทั่วไปครบเครื่องเรื่องทะเบียนรถ

ความรู้ทั่วไปครบเครื่องเรื่องทะเบียนรถ

เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียนรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้ขับขี่รถยนต์หรือเจ้าของรถประสงค์จะขอทำทะเบียนรถ โห้ทำการยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี โดยดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้

1. รถจดทะเบียนใหม่

  1. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย 
  2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการนำเข้าจากกรมศุลกากร เป็นต้น
  3. หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ)
  4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนิติบุคคลแล้ว แต่กรณี
  5. นำรถไปตรวจสภาพ

2. การเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว

Read the rest of this entry »

ความรู้ทั่วไปวิธีการเลือกซื้อรถมือสองอย่างเซียน

ความรู้ทั่วไปวิธีการเลือกซื้อรถมือสองอย่างเซียน

หากจะซื้อรถมือสองควรตรวจสอบอะไรบ้าง

1. สุมดประวัติประจำรถ
มักไม่ค่อยมี เพราะเจ้าของรถไม่พิถีพิถัน แต่ถ้ามีก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยม เพราะสมุดประวัติประจำรถทำให้รู้ว่าเขาตรวจซ่อมอะไรมาบ้าง ตรวจทุกระยะประจำหรือเปล่า

2. เจ้าของรถ
คุณควรดูเจ้าของรถคันเดิมว่าเขาเป็นใครใช้รถอย่างไรดูแลรถหรือไม่ มีคนกล่าวว่า ไม่ควรซื้อรถต่อจากวัยรุ่น ผู้หญิง และคนชรา เพราะว่าทั้งสามประเภทนี้ ใช้รถอย่างเดียวไม่ค่อยดูแลรถที่ใช้อยู่
3. มือที่เท่าไหร่
ก็คือรถคันนี้มีคนเป็นเจ้าของมามากน้อยเพียงใด ถ้าผ่านมาแล้วหลายมือก็ควรไม่ซื้อ เพราะรถอาจจะมีปัญหาได้

4. ตัวเลขระยะทางการใช้รถ

Read the rest of this entry »

Page 1 of 14:1 2 3 4 »Last »