หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรรู้ไว้

1. กองบังคับการตำรวจจราจร 197
2. กองบังคับการกองปราบปราม 195, 513-3844, 225-0085
3. กองบังคับการตำรวจดับเพลิง 199, 246-0199
4. ศูนย์ปราบปราม กรมตำรวจ (รถยนต์หาย) 205-2590-3
5. ตำรวจทางหลวง 193

6. ตำรวจท่องเที่ยว 169, 1155
7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตำรวจทางหลวง 245-5277
8. ศูนย์ตำรวจนครบาลเหนือ 246-0999
9. ศูนย์ตำรวจนครบาลธนบุรี 246-0088-9
10. ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว 280-1305
11. ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 281-5051, 282-8129
12. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน 246-0052
13. แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 191, 246-1338-42
14. บริการข่าวสารจราจร 1644
15. จส.100 ( FM 100.0 Mhz.) 711-9145
16. สวพ.91 ( FM 91.0 Mhz.) 1644, 562-0033-4
17. วิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน ( FM 96.0 Mhz.) 644-6996
18. สอบถามเด็กหาย 282-1815, 282-3892-3
19. กุญแจรถยนต์หาย 275-4343, 276-3367
20. ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199, 246-0199
21. ศูนย์ส่งกลับ และรถพยาบาลกรมตำรวจ 255-1133-6, 255-9913-6