ความรู้รถยนต์เบื้องต้นสาเหตุที่แบตเตอรี่หมดอายุเร็ว

1. ขั้วแบตเตอรี่หลวมเกิดความร้อนขึ้นที่ขั้ว 
– วิธีแก้ไข :: ถอดขั้วออก และใส่ใหม่อีกครั้ง
– วิธีป้องกัน :: ตรวจสอบ และทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอนะครับ

2. ขั้วแบตเตอรี่สกปรกไฟเดินไม่สะดวก
– วิธีแก้ :: แก้ไขโดย ถอดขั้วออกใช้น้ำร้อนเททำความสะอาด เสร็จแล้วทาที่ขั้วด้วยจารบี
– วิธีป้องกัน :: ตรวจสอบ และทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอนะครับ

3. เปิดไฟส่องหน้ารถ หรือ ไฟส่องสว่าง หรือ เปิดวิทยุเทปเป็นเวลานานๆ (แบตเตอรี่ไฟหมด)
– วิธีแก้ :: แก้ไขโดย อัดไฟแบตเตอรี่เพิ่มอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับให้ช่างตรวจสอบระบบไฟรถยนต์อีกครั้งหนึ่ง
– วิธีป้องกัน :: ตรวจสอบสัญญาณไฟรถยนต์ทุกจุดหลังจากดับเครื่องยนต์แล้วนะครับ

4. ระบบไฟรถยนต์รั่ว
– วิธีแก้ :: แก้ไขโดย ตรวจสอบระบบไฟรถยนต์อีกครั้ง (มาตรฐานกระแสไฟจากไดนาโม 13.5-14.5v หากทำการอัดไฟแล้วไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่)
– วิธีป้องกัน :: ให้ช่างผู้ชำนาญด้านระบบไฟรถยนต์ ตรวจสอบระบบไฟรถยนต์ทุกๆ 6 เดือนนะครับ

5. ไดนาโมเรกกูเรเตอร์รถยนต์ ไม่สมบูรณ์ ชาร์ตด้วยกระแสไฟมากหรือน้อยเกินไป(มีผลทำให้ธาตุแบตเตอรี่เสื่อม)
– วิธีแก้ :: ตรวจสอบระบบไฟรถยนต์อีกครั้ง (มาตรฐานกระแสไฟจากไดนาโม 13.5-14.5v หากทำการอัดไฟแล้วไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่)
– วิธีป้องกัน :: ให้ช่างผู้ชำนาญด้านระบบไฟรถยนต์ ตรวจสอบระบบไฟรถยนต์ทุกๆ 6  เดือนนะครับ

6. ทิ้งแบตเตอรี่ หรือรถยนต์ไว้ ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน นานกว่า 3 สัปดาห์ (มีผลทำให้ธาตุแบตเตอรี่เสื่อม)
– วิธีแก้ :: อัดไฟแบตเตอรี่เพิ่มอย่างสมบูรณ์ (หากทำการอัดไฟแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่)
– วิธีป้องกัน :: สตาร์ทเครื่องยนต์สัปดาห์ละครั้ง เร่งเครื่องให้เกิน 2,000 รอบ โดยใช้เวลา 2-3 นาทีนะครับ

7. อัดไฟแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์
– วิธีแก้ :: อัดไฟแบตเตอรี่เพิ่มอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง
– วิธีป้องกัน :: วัดโวลท์ถึง 12 v และวัดค่าถ่วงจำเพาะน้ำกรดทุกช่องถึง 1,250นะครับ