ความรู้ทั่วไปกับการจอดรถยนต์บนทางลาดชัน

หากเลือกได้คงไม่มีใครอยากจอดรถบนทางลาดชัน เพราะการจอดรถบนทางลาดชันนั้นรถของคุณอาจเกิดการเคลื่อนไหลได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจอดเป็นพิเศษกว่าจอดบนพื้นราบปกติ โดยมีเทคนิคดังนี้

– ให้จอดรถชิดขอบทาง/ฟุตบาท/กำแพง ให้มากที่สุด

– ควรหมุนพวงมาลัยให้ล้อหน้าเลี้ยวไปทางขอบทาง/ฟุตบาท/กำแพง เพราะหากกรณีรถเกิดการเคลื่อนที่ไหล
จะได้ถูกเบรคโดยขอบทาง/ฟุตบาท/กำแพงครับ

– กรณีจอดรถไม่ชิดขอบทาง ไม่มีขอบทาง/ฟุตบาท/กำแพง ควรหมุนพวงมาลัยให้ล้อหน้าเลี้ยวไปทางด้านตรงข้ามถนน
เพราะหากกรณีรถเกิดการเคลื่อนที่ไหลจะได้ไม่กีดขวางการจราจรครับ

– ดับเครื่องยนต์ และดึงเบรกมือขึ้นจนสุด

– เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งถอยหลัง (เกียร์ธรรมดา) หรือเข้าตำแหน่งเกียร์ P (เกียร์อัตโนมัติ) เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ไหลถอยหลัง

– เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ควรหาก้อนหินมารองหลังล้อด้วยครับ

– เมื่อท่านจอดรถในที่ปลอดภัยได้แล้ว ก่อนการออกตัวก็สำคัญเช่นกัน อย่าลืมว่าล้อของท่านยังอยู่ในตำแหน่งเลี้ยวและมีก้อนหินรองล้ออยู่ด้วย